Stichting JAM
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 622 01 83
info@stichtingjam.nl  

Stichting JAM

Organisatie voor culturele participatie.

Stichting JAM is een zelfstandige culturele organisatie die zich met name richt op de bewoners van Amsterdam en omgeving.

Stichting JAM stelt zich ten doel culturele participatie te bevorderen en initieert, stimuleert, coördineert en organiseert activiteiten en projecten op het terrein van Kunst en Cultuur.  

Stichting JAM levert al ruim vijftig jaar een uitgebreid en steeds vernieuwend aanbod.

Stichting JAM werkt succesvol samen met particuliere organisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Kunstschooldag[en]

In 2024 valt Kunstschooldag[en] op donderdag 21 en vrijdag 22 maart. Deelnemen een de 37e editie? Stuur een mail naar info@kunstschooldag.nl o.v.v. Kunstschooldag[en] 2024 INSCHRIJVEN.

Kunstschooldag[en] is de jaarlijkse kunstmanifestatie voor ruim 6.000 8e-groepers uit het basisonderwijs, afkomstig van scholen in en rondom Amsterdam. Het evenement is gespreid over twee dagen om alle scholen de kans te bieden aan Kunstschooldag[en] deel te nemen. Tijdens het evenement bezoeken de kinderen en hun leerkrachten/begeleiders op één dag drie verschillende kunstdisciplines in drie verschillende kunstinstellingen. Mede dankzij vele Amsterdamse kunstinstellingen zijn we in staat Kunstschooldag[en] jaarlijks te organiseren.

De 36e editie van Kunstschooldag[en] vond plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2023. Ruim 60 Amsterdamse kunstinstellingen, verspreid over de vele stadsdelen, hebben die twee dagen duizenden 8e-groepers de gelegenheid geboden op culturele ontdekkingsreis in hun eigen stad te gaan. Een impressie van deze en voorgaande edities is te bekijken op
www.kunstschooldag.nl/fotoboek/
www.kunstschooldag.nl
Ouderensongfestival

Hét Songfestival voor alle 55-plussers, die willen zingen en optreden, begeleid door een professioneel live-orkest onder leiding van pianist en muzikaal leider Kees van Zantwijk, voor een groot publiek.

De voorrondes vinden plaats in heel Nederland. Op de voorrondes volgen drie prefinales en uiteindelijk het hoogtepunt, de Grande Finale in Amsterdam.

Doe mee! Kom luisteren!

www.ouderensongfestival.nl

Amsterdam Urban Dance Company

Amsterdam Urban Dance Company is een structureel samenwerkingsverband tussen PACT+ DANS van het ROC van Amsterdam, een aantal jonge dansgezelschappen en Stichting JAM.

Ieder schooljaar trekt in de periode van november tot en met februari een dansvoorstelling langs middelbare én basisscholen binnen en buiten Amsterdam. De voorstelling wordt gemaakt en gedanst door eindejaarsstudenten van PACT+. De thematiek van de voorstelling ligt dicht bij de belevingswereld van opgroeiende jongeren.

www.amsterdamurbandance.nl
Nederland China uitwisseling

Stichting JAM onderhoudt sinds jaar en dag een intensief contact met diverse Chinese culturele instellingen. Regelmatig vinden culturele uitwisselingen plaats. Nederlandse muziek- en dansensembles maken tournees door China. Chinese groepen treden regelmatig op in Nederland.

Zo gaf op 6 juni j.l. het JASMINE CHINESE MUSIC ENSEMBLE in het OBA Theater (Oosterdokskade Amsterdam) het SILK ROAD CONCERT.

Het muziekgezelschap uit Nanjing was in 2013 de winnaar van de meeste prestigieuze muziekcompetitie van China, de Golden Bell Awards for Music. Het voert op authentieke instrumenten zowel traditionele Chinese muziek als modern repertoire uit.

Het Jasmine Chinese Music Ensemble trad voor de allereerste keer op in Nederland.

www.stichtingjam.nl/Nederland-China-Uitwisseling/
Veteranen voor de jeugd

Veteranen zijn (ex)-militairen die Nederland dien(d)en. In oorlogstijd, denk aan de Tweede Wereldoorlog. En in tijden van nationale vrede, zoals de internationaal georganiseerde vredesmissies in bijvoorbeeld Afghanistan en voormalig Joegoslavië.

De Veteranen genieten landelijke bekendheid dankzij de jaarlijkse parades en de Veteranendag. Sinds een aantal jaren weten ze met aansprekende programma's ook jongeren te bereiken. In 2018 brachten ze in samenwerking met Stichting JAM The Battle naar het Amsterdamse DeLaMar Theater. Een groot aantal Amsterdamse scholieren heeft het interactieve concert gratis kunnen bijwonen.

Op maandag 14 oktober 2019 komen de Veteranen opnieuw naar Amsterdam. En ook deze keer met een gratis voorstelling geschikt voor scholieren van BO-bovenbouw en VO-onderbouw. Ze brengen dan hun nieuwe programma Vrij Land op de planken, een multimediaal live concert over 75 Jaar Vrijheid .

Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe Veteranen voor de Jeugd-voorstelling? Of wilt u direct plaatsen reserveren voor uw leerlingen? Stuur een e-mail naar info@stichtingjam.nl o.v.v. Veteranen voor de Jeugd 2019.

www.stichtingjam.nl/veteranen/
Jeugd en Muziek

Jeugd en Muziek Holland maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Jeunesses Musicales International waaraan meer dan 45 landen zijn aangesloten.

JMI stelt zich ten doel uiteenlopende culturele activiteiten speciaal voor jonge musici en jong publiek te ontwikkelen. Zo vinden er jaarlijks festivals plaats, worden er zomerprogramma's aangeboden en cursussen en concerten georganiseerd.

Een voorbeeld van een groot Nederlands evenement onder de noemer van JMI was The Big Bang in de Heineken Music Hall te Amsterdam op 24 november 2008.

www.jeugdenmuziek.nl/
Stichting JAM

Rechtsvorm en ANBI status
- organisatie voor Culturele Participatie
- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  Amsterdam, KvK 41200964
- in bezit van de ANBI PLUS status

Directeur
Rob van Waaijen

Adres
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam

020 - 622 01 83
info@stichtingjam.nl
www.stichtingjam.nl

RSIN (fiscaal nummer)
005307156


Doelstelling
Stichting JAM stelt zich ten doel het bevorderen van culturele participaties, in het bijzonder die van de bewoners van Amsterdam en omgeving, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting bereikt dit doel onder meer door het initiëren, stimuleren, coördineren en (doen) organiseren van activiteiten en projecten op het terrein van culturele participatie.
Stichting JAM heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijn beleidsplan 2021 – 2024
 • De doelstelling is om zoveel mogelijk mensen actief en passief te betrekken bij kunst en cultuur. Dit doen we door het organiseren van allerlei activiteiten.
 • Jaarlijks realiseren van het Ouderen Songfestival. Doel is ouderen boven de vijfenvijftig jaar een podium te bieden om hun zangkunsten voor een breed publiek uit te dragen
 • Jaarlijks organiseren van speciale OSF Tour de Chant concerten voor de doelgroep ouderen in Amsterdam
 • Jaarlijks organiseren van de Kunstschooldag[en] voor achtste groepers van de Amsterdamse basisscholen. Een kennismaking met het brede kunst en cultuurpallet.
 • Organisatie van dansvoorstellingen met studenten van de dansopleiding van het ROC van Amsterdam onder de titel Amsterdam Urban Dance Company
 • Overige culturele activiteiten die vallen binnen onze doelstelling
 • De financiering komt van structurele subsidie, projectsubsidies, fonds bijdrage, donaties, sponsoring en entreegelden.
 • De bescheiden reserve is ten behoeve van eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen.
Activiteiten
De activiteiten behelzen onder andere de organisatie en uitvoering van het Ouderen Songfestival met voorrondes en prefinales en de afsluitende Grande Finale in heel Nederland en het jaarlijkse evenement voor 8e-groepers, Kunstschooldag[en]. Ook worden in samenwerking met PACT+ DANS van het ROCvA dansactiviteiten ontwikkeld en geproduceerd. Het partnerschap resulteert in school- en openbaar toegankelijke voorstellingen zowel in Amsterdam eo als in het buitenland (China, Zweden). Verder wordt voor SAIL Amsterdam de programmering van diverse culturele activiteiten gedaan en wordt een breed scala aan ad hoc activiteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met andere (culturele) organisaties.


Bestuur
 • Ger Jager, voorzitter
 • Roel Steinvoorte, secretaris
 • Richard Lancee, penningmeester
 • Ebru Önsöz, lid
 • Simone Richardson, lid
 • Rob van Waaijen, directeur

Raad van Advies
 • Harry van Zon
 • Ada Wildekamp
De leden van het bestuur en de raad ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken dan wel adviserende functie.

Verantwoording
In bijgaande pdf-jes vindt u het jaarlijkse Rapport en het Verslag. In aanvulling op de inhoudelijke rapportage, ook de financiële verantwoording, inclusief de balans, staat van baten en lasten, de toelichting hierop en de accountantsverklaring van Bezuijen Accountantskantoor, Purmerend.  

JAM Jaarrekening 2019
JAM Jaarverslag 2019

JAM Jaarrekening 2020
JAM Jaarverslag 2020

JAM Jaarrekening 2021
JAM Jaarverslag 2021

JAM Jaarrekening 2022
JAM Jaarverslag 2022